Betonboringen prijs

Betonboringen prijzen opvragen

Bij zowel nieuwbouw als bestaande panden zijn er verbindingen nodig tussen ruimtes. Hiervoor worden er betonboringen uitgevoerd door professionals die werken met gespecialiseerde apparatuur. Vooraf wordt een plan opgesteld waarin ook de betonboringen prijzen bepaald worden. Elke klus is uiteindelijk maatwerk, van een klein gat in een particuliere woning tot een grootschalig project in een ziekenhuis. Naast het boren moeten de gebruikers zoveel mogelijk worden ontzien, het afvalmateriaal moet ook netjes worden afgevoerd. Bij de betonboringen prijzen worden deze kosten gespecificeerd zodat de opdrachtgever precies weet hoe de kosten zijn opgebouwd.

Betonboringen bij nieuwbouw

De werkzaamheden bij nieuwbouw zijn doorgaans een stuk eenvoudiger. De bebouwing is nog niet ingericht of gestoffeerd, en er zijn geen bewoners of gebruikers aanwezig. Dat heeft uiteraard een gunstige invloed op de betonboringen prijzen. Toch zijn er een aantal vaste kosten zoals de specialist die de werkzaamheden uitvoert en de gespecialiseerde apparatuur. Denk hierbij aan diamantboren en apparatuur om diverse metingen te verrichten. In samenspraak met de aannemer zal er een duidelijk plan worden opgesteld waar de betonboringen prijzen ook in worden opgenomen. De planning kan worden afgestemd met de opzichter zodat de uitvoerenden elkaar niet in de weg zitten. Uiteraard zullen afvalstoffen afgevoerd worden.

Betonboringen bij bestaande bebouwing

De betonboringen prijzen bij bestaande bebouwing zijn iets ingewikkelder om aan te geven. Als er bouwtekeningen aanwezig zijn wordt het eenvoudiger, daarnaast moet er ter plekke beoordeeld worden waar de boringen moeten plaatsvinden en of daar de beschikbare ruimte voor is. Bij een particuliere woning is het doorgaans relatief eenvoudig uit te voeren, er wordt wel rekening gehouden met waterleidingen, elektriciteitsdraden en gasleidingen door het huis. Vaak is dit direct zichtbaar, met speciale apparatuur kan dit ook worden bepaald.

Bij kantoorpanden, ziekenhuizen en andere gebouwen die in gebruik zijn is er meer planning vooraf nodig. Niet alleen om de betonboringen prijzen nauwkeurig vast te stellen maar ook om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan een hospitaal of zorgcentrum waar altijd mensen aanwezig zijn. Bij betonboringen is enige geluidshinder zo goed als onvermijdelijk, door de planning vooraf goed te bepalen kunnen de werkzaamheden met minimale hinder uitgevoerd worden. Daarnaast is het ook van belang afvalstoffen op de juiste wijze af te voeren.

Voorkom gevaarlijke situaties

Er kunnen onvoorziene situaties voorkomen die van invloed zijn op de betonboringen prijzen, zoals de aanwezigheid van asbest in de woning. Dit kan voorkomen in panden die ouder zijn dan midden jaren negentig. Wanneer dit vooraf bekend is wordt hier direct rekening mee gehouden, wanneer dit tijdens de werkzaamheden wordt geconstateerd zal hier direct actie op worden ondernomen. Wanneer asbestvezels in de lucht komen kan dit gevaarlijk zijn voor alle gebruikers van de ruimte. Dit soort situaties worden zoveel mogelijk in het voortraject ondervangen zodat er tijdens de werkzaamheden geen vertraging op hoeft te treden, of dat de kosten onnodig hoger uitvallen.

De betonboringen prijzen zijn sterk afhankelijk van een goede voorbereiding en een duidelijke communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Betonboringen kunnen met een minimum aan overlast gerealiseerd worden tegen scherpe tarieven mits er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

Alles over beton

Copyright © 2016-2017 Beton.Vlaanderen. Alle Rechten Voorbehouden - Algemene voorwaarden